Top­ryt­ter te­stet po­si­tiv

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

End­nu en top­ryt­ter er ble­vet ta­get i at bru­ge do­ping. Tom Da­ni­el­son, der blev num­mer ot­te i Tour de Fran­ce i 2011, skri­ver selv på Twit­ter, at han er ble­vet te­stet po­si­tiv for te­stoste­ron.

Ryt­te­ren fra hol­det Can­no­da­le- Gar­min, der skul­le del­ta­ge i Tour of Utah i USA i dis­se da­ge, fik med­del­el­sen om, at han var te­stet po­si­tiv for syn­te­tisk te­stoste­ron da­gen in­den lø­bets be­gyn­del­se:

» I af­ten har væ­ret en af de vær­ste i mit liv, « skri­ver Tom Da­ni­el­son på Twit­ter.

Da­ni­el­son af­vi­ser, at han skul­le ha­ve ind­ta­get ulov­li­ge stoffer og af­ven­ter nu b- prø­ven. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.