LANGSKUDDEDENSIKRE DEN FAVORABLE T

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

AU­DI CUP, KLOK­KEN 20: 45.

BAY­ERN MÜN­CHEN VIN­DER 1. HALV­LEG

ØSTRIG 1. LIGA, KLOK­KEN 18: 30 KAP­FEN­BERG VIN­DER KAM­PEN

Det er ik­ke læn­ge si­den, at Brøndby- spil­ler­ne fi k bron­ze­me­dalj­en om nak­ken, men i dis­se da­ge er der ik­ke me­get at fejre på Ves­teg­nen. Bal­la­den ul­mer i tra­di­tions­klub­ben eft er ne­der­lag i sæ­so­nens før­ste tre kam­pe og klub­bens vær­ste sæ­son­start no­gen­sin­de. Book­ma­ke­ren Nor­di­cbet gi­ver odds 1,90, hvis Tho­mas Frank er ch­eft ræ­ner i klub­ben 16. ja­nu­ar 2015 og blot odds 1,80, hvis han ik­ke er det.

» Det kan godt væ­re, at man i Brøndby har væ­ret go­de til at snak­ke pro­ces og ud­vik­ling de se­ne­ste par år, men der er in­gen tvivl om, at Tho­mas Frank eft er­hån­den hæn­ger i en tem­me­lig ty nd tråd. Gan­ske vist har Ag­ger og Ka­h­len­berg væ­ret me­get ska­det, men der mang­ler struk­tur og idéer i spil­let hos Brøndby, og det fal­der na­tur­lig­vis tilbage på Tho­mas Frank « , ud­ta­ler Ton­ni Munk Jen­sen fra Nor­di­cbet.

CHAMPIONS LEAGUE- KVAL., KLOK­KEN 19: 00 DI­NA­MO ZA­GREB VIN­DER KAM­PEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.