2,60

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Di­na­mo Za­greb vir­ker til at ha­ve det svært i de eu­ro­pæ­i­ske hjem­me­kam­pe, hvor hol­det sid­ste sæ­son kva­je­de sig mod AaB og i den­ne sæ­son har spil­let 1- 1 mod båd luxem­bour­gi­ske Fo­la Esch og da­gens mod­stan­de­re fra Mol­de. Til gen­gæld har hol­det vun­det ni af de sid­ste 10 kva­li­fi ka­tions­kam­pe på frem­med græs, og Mol­de bør ik­ke væ­re no­gen umu­lig op­ga­ve. Nord­mæn­de­ne lig­ger num­mer syv i Tip­pe­liga­en og har hen­tet 19 af 25 po­int i sæ­so­nen mod hold uden­for top6 i ræk­ken. Gan­ske ny­de­lig be­ta­ling på ude­sej­ren.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.