1,82

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Bay­ern Mün­chen måt­te skuff en­de se sig slå­et af Wol­fsburg eft er straf­fes­parks­kon­kur­ren­ce i we­e­ken­dens ty ske Su­per Cup, men chan­cen for hur­tig re­van­che skal væ­re stor mod et Milan- hold, der kom­mer fra en hård tur­né i Asi­en, hvor­fra de først kom hjem fre­dag aft en. Bay­ern bør væ­re væ­sent­ligt læn­ge­re frem­me i si­ne for­be­re­del­ser til sæ­son­star­ten, mens Se­rie A ik­ke star­ter før næst­sid­ste we­e­kend i au­gust. Kam­pen vil gi­vet­vis bli­ve præ­get af man­ge ud­skift nin­ger, så sats på, at Bay­ern sæt­ter tin­ge­ne på plads in­den pau­se­fl øjtet.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.