2,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Trods to rø­de kort lyk­ke­des det for Liefering at hi­ve en smal 2- 1 sejr hjem over St. Pöl­ten i årets før­ste hjem­me­kamp, men man bør bli­ve budt på an­der­le­des hård mod­stand mod et Kap­fen­berg- mand­skab, der ser ud til at fort­sæt­te de go­de tak­ter fra træ­nings­kam­pe­ne tid­li­ge­re på som­me­ren. Her blev stær­ke mand­ska­ber som Wol­fsberg og Salz­burg slå­et med hen­holds­vis 4- 1 og 1- 0, li­ge­som Kap­fen­berg hel­ler ik­ke har luk­ket mål ind i sæ­so­nens to hid­ti­di­ge kam­pe. Man slog Liefering 4- 1 så sent som i mid­ten af maj, så gå eft er 1- tal­let i aft en.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.