Slap af

BT - - NYHEDER -

Ba­ra­ck Oba­ma går i off en­si­ven Så hid­ser den in­ter­na­tio­na­le ku­for at be­kæm­pe kli­maæn­drin­lør­te pres­se sig op over, at dron­ger. Den ame­ri­kan­ske præ­si­ning Mar­gret­he fy­rer en smøg af, dent vil in­den 2030 re­du­ce­re mens der er bør­ne­børn til ste­de udslip af driv­hus­gas­ser med en ude i ha­ven ved Grå­sten Slot. Slap kor­rekKURTtred­je­del i for­hold til 2005. af med den po­li­ti­ske thed.

De to top­folk i Dansk Fol­ke­par­ti, DF- for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl og næst­for­mand Sø­ren Es­per­sen, har så san­de­lig få­et no­get at tæn­ke over, mens de er på som­mer­grup­pe­mø­de i Ska­gen. Den tid­li­ge­re DFer Vi­vi Jen­sen ( til høj­re), der nu er eks­klu­de­ret af par­ti­et, har nem­lig an­lagt sag mod en tid­li­ge­re par­ti­fæl­le, ef­ter hun er ble­vet be­skyldt for at ha­ve be­gå­et psy­kisk vold, udø­vet hær­værk, be­gå­et ty­ve­ri med me­re.

Fo­to: Pe­ter Jør­gen­sen og Tor­kil Ad­ser­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.