Hvad er dit liv værd?

BT - - DEBAT -

Pro­ble­met er jo ik­ke, at der er op­fun­det nye læ­ge­mid­ler, der kan for­bed­re li­vet for al­vor­ligt sy­ge. Spørgs­må­let er blot, hvor me­get bed­re en ny me­di­cin skal væ­re, før man går væk fra den gam­le bil­li­ge­re va­ri­ant. V og S hol­der blindt fast i, at der skal væ­re ube­græn­se­de mid­ler til me­di­cin. Det er en ik­ke- be­slut­ning, der skub­ber det svæ­re spørgs­mål vi­de­re.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.