Pæ­rer og ba­na­ner

BT - - DEBAT -

Man kan desvær­re ha­ve de par­ti­er og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har kri­ti­se­ret an­non­ce­kampag­nen, mistænkt for i vir­ke­lig­he­den at væ­re imod re­ge­rin­gens ud­læn­din­gepo­li­tik, stram­nin­ger­ne og den la­ve­re ydel­se. Og det er en ær­lig sag. Men at på­stå, at an­non­cer­ne vil brem­se den øko­no­mi­ske vækst, er en falsk ar­gu­men­ta­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.