’’

BT - - NYHEDER - Tro­els Lund Poul­sen ( V)

Det er vig­tigt at si­ge, at det her ik­ke er en pro­ces, der skal ta­ge år og dag. Det er no­get, der skal ske for­holds­vis hur­tigt

get klart sagt, at det skal ske på et fag­ligt og sag­ligt grund­lag. «

Mi­ni­ste­ren gør det sam­ti­dig klart, at de­bat­ten om ud­flyt­ning ik­ke bør træk­kes i lang­drag af ri­si­ko for at ska­be lang­va­rig ut­ryg­hed blandt de be­rør­te me­d­ar­bej­de­re.

» Det er vig­tigt at si­ge, at det her ik­ke er en pro­ces, der skal ta­ge år og dag. Det er no­get, der skal ske for­holds­vis hur­tigt, så der og­så kom­mer en mel­ding om, hvor­dan re­ge­rin­gen ser, at det her kan la­de sig gø­re, « si­ger Tro­els Lund Poul­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.