Familiedrama til havs

BT - - NYHEDER - Pe­ter Øl­holm Hans­son phan@ bt. dk

EF­TER­LADT ALE­NE

Et sandt familiedrama ud­spil­le­de sig i går i van­det ud for Re­er­sø i Nord­ve­stsjæl­land, da fi re med­lem­mer af en ty sk fa­mi­lie faldt over bord fra de­res sejl­båd. Fa­mi­li­ens yng­ste med­lem - en lil­le pi­ge - blev eft er­ladt tilbage.

Da den skræm­te pi­ge så, at bå­de hen­des far, mor, sto­re­bror og sø­ster drev væk med strøm­men i Sto­re­bælt, slog hun alarm over bå­dens ra­dio. Det for­tæl­ler vagt­holds­le­de­ren på red­nings­cen­tra­len ved For­sva­rets Sø­red­ning­s­tje­ne­ste.

Stor red­nings­ak­tion

Hur­tigt blev der iværk­sat en stor red­nings­ak­tion, hvor en he­li­kop­ter, lo­kalt po­li­ti og brand­væ­sen med gum­mi­bå­de og ci­vi­le ski­be blev sat ind for at få red­det fa­mi­li­en op af van­det.

20 mi­nut­ter eft er pi­gen slog alarm, an­kom he­li­kop­te­ren fra Roskil­de og fi k red­det to af fa­mi­li­ens med­lem­mer.

De to an­dre fa­mi­lie­med­lem­mer blev red­det af en ci­vil båd, der kom dem til und­sæt­ning. En gum­mi­båd blev i mel­lem­ti­den sendt hen til fa­mi­li­ens 40- fods båd, hvor den lil­le pi­ge var tilbage ale­ne.

» Hun var selv­føl­ge­lig vold­somt pres­set af at se sin fa­mi­lie dri­ve væk med strøm­men, « si­ger vagt­holds­le­de­ren.

» Men det var vir­ke­lig godt gå­et af hen­de, « si­ger han.

yng­ste med­lem kun­ne ba­re stå på bå­den og se mor, far, sto­re­bror og sø­ster dri­ve væk. Hel­dig­vis var pi­gen fat­tet nok til at til­kal­de hjælp.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.