Samvit­tig­heds­fuld kvin­de fandt 25.000

BT - - NYHEDER - Sop­hie Katrine Dür­r­feld sodr@ bt. dk

ÆR­LIG SJÆL

Mandag eft er­mid­dag gjor­de en kvin­de i Hel­lerup et no­get usæd­van­ligt fund. På ga­den lå nem­lig knap 25.000 dan­ske kro­ner i re­de pen­ge og sav­ne­de en ejer.

Det op­ly­ser Nord­s­jæl­lands Po­li­ti i en hyl­dest til ær­li­ge bor­ge­re på Fa­ce­book. Kvin­den tog pen­ge­ne med sig hjem og med­del­te straks po­li­ti­et om fun­det. Kort eft er var de man­ge pen­ge­sed­lers ret­te ejer­mand fun­det. ’ Der gik ik­ke læn­ge, før vi fi k et tip om en fortviv­let bor­ger, der kort for­in­den hav­de tabt et lig­nen­de be­løb i sam­me om­rå­de. Der skul­le hel­dig­vis ik­ke det store po­li­ti­ar­bej­de til at reg­ne ud, at vi hav­de fat i den ret­te ejer,’ op­ly­ser Nord­s­jæl­lands Po­li­ti på Fa­ce­book. Po­li­ti­et hen­te­de pen­ge­ne og be­tal­te kvin­den en fi nde­løn. ’ Her fra Nord­s­jæl­lands Po­li­ti sen­der vi en stor ros til den ær­li­ge bor­ger i Hel­lerup, der nok ik­ke glem­mer hi­sto­ri­en li­ge fo­re­lø­big. Og det gør per­so­nen, der tab­te pen­ge­ne, nok hel­ler ik­ke,’ skri­ver Nord­s­jæl­lands Po­li­ti.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.