Un­der­sø­ger mystisk brand

BT - - NYHEDER -

To lystbå­de i Brøndby Havn ud­brænd­te to­talt og sank nat­ten til i går. Det er en gå­de, hvor­for der plud­se­lig gik ild i de to bå­de, og po­li­ti­et er der­for ved at un­der­sø­ge nær­me­re, om bran­den kan ha­ve væ­ret på­sat. » Vi kan ik­ke helt af­vi­se det, « ly­der det fra vagt­chef Kim Mad­sen fra Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti. De to bå­de - en sejl­båd og en mo­tor­båd - lå for­tø­jet ved si­den af hin­an­den, da der kort før klok­ken 02 gik ild i dem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.