FOR RE­STEN

BT - - NYHEDER -

For­bru­ger­rå­det Tænk, Stop Spild Af Mad og Land­brug & Fø­de­va­rer er gå­et sam­men for at ska­be den­ne app. For­må­let er at gi­ve in­spira­tion til at la­ve læk­ker mad, selv­om du må­ske kun har nog­le ’ ke­de­li­ge’ in­gre­di­en­ser tilbage i dit kø­le­skab. Der­med får man brugt si­ne re­ster og skå­ner pen­ge­pun­gen og mil­jø­et. Ap­pen fungerer så­dan, at du ind­ta­ster din ho­ve­d­in­gre­di­ens, og så kom­mer ap­pen med for­slag til ret­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.