ICURRENCY

BT - - NYHEDER -

En let og hur­tig app, der vi­ser al­ver­dens va­luta­ku­r­ser. Den er må­ske ik­ke op­lagt til den dag­li­ge pri­va­tø­ko­no­mi, men i fe­ri­e­ti­der er den god at ha­ve med i lom­men, når man rej­ser. Den kan og­så bru­ges til at reg­ne på, hvad en va­re fra ud­lan­det ko­ster, el­ler hvis man hand­ler uden­land­ske vær­di­pa­pi­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.