E- TIL­BUD­SA­VIS

BT - - NYHEDER -

Her får du sam­let al­le til­bud­sa­vi­ser ét sted, så du und­går en over­fyldt po­st­kas­se og sam­ti­dig gør no­get godt for mil­jø­et. Ap­pen gi­ver og­så mu­lig­hed for at sø­ge på en be­stemt va­re for eft er­føl­gen­de at få en li­ste over til­bud tæt på din bopæl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.