SAVEPLAN

BT - - NYHEDER -

Den­ne app hjæl­per med at hol­de sty r på din op­spa­ring og lån. Den gi­ver mu­lig­hed for hur­tigt at be­reg­ne al­le de år­li­ge om­kost­nin­ger ved lån. Den kan må­le den frem­ti­di­ge vær­di af ens op­spa­ring, ren­ter, af­drag og så vi­de­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.