GOODBUDGET

BT - - NYHEDER -

En rig­tig god og ud­før­lig app til at hol­de sty r på bud­get­tet. Den gi­ver bl. a. mu­lig­hed for at læg­ge et bud­get og der­næst de­le det med re­sten af fa­mi­li­en, så man sam­men kan hol­de sty r på ud­gif­ter­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.