Ny­født pi­ge blev red­det op af toilet

BT - - NYHEDER - Ron­ni Bur­kal Ni­el­sen ro­ni@ bt. dk

MIRAKELBABY

In­tet min­dre end et mira­kel fandt sted i Bei­jing i søn­dags, hvor en ny­født ba­by blev red­det, ef­ter det blev fun­det i et toilet.

Det lo­ka­le po­li­ti i Bei­jing le­der for ti­den ef­ter en mor, som har for­ladt sin ba­by på et of­fent­ligt toilet.

Ba­by­en, som var en lil­le pi­ge, blev fun­det af for­bi­pas­se­ren­de, som hav­de hørt ba­by­en græ­de. Her­ef­ter hav­de de un­der­ret­tet po­li­ti­et.

» Hun vend­te på ho­ve­d­et, og næ­sten he­le hen­des krop var på vej ned i af­lø­bet. Vi kun­ne kun svagt se hen­des fod, « si­ger den lo­ka­le po­li­ti­chef Qi­an Feng, iføl­ge CNN, til Bei­jing Ti­mes.

Po­li­ti­et be­gynd­te ef­ter­føl­gen­de at skil­le toilet­tet ad for at kom­me ned til den for­lad­te ba­by.

En cho­ke­ret po­li­ti­mand har her net­op he­vet et ny­født barn op af et toilet, ef­ter at det var ble­vet for­ladt af sin mor. Fo­to: Str

Fle­re flygt­nin­ge og emi­gran­ter dør på ru­ten mod Ita­li­en end på tu­ren til Græken­land. Ind­til nu er 188.000 flygt­nin­ge red­det op fra bå­de i år. 2.000 er dø­de på flug­ten.

Fo­to: Epa/ Ita­li­an navy press of­fi­ce

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.