’’

BT - - NYHEDER - Qi­an Feng, po­li­ti­chef

Næ­sten he­le hen­des krop var på vej ned i af­lø­bet

» Hun blev ba­re ved med at græ­de. Jeg tænk­te, at vi blev nødt til at prø­ve at hi­ve hen­de op. Selv­om chan­cen for, at det kun­ne lyk­kes, var lil­le, « si­ger Qi­an Feng.

Det lyk­ke­des dog po­li­ti­et at få truk­ket den lil­le pi­ge op, og hun blev straks sendt af sted til det nær­me­ste ho­spi­tal. Bei­jing Ti­mes kun­ne om man­da­gen for­tæl­le, at den lil­le pi­ges til­stand var sta­bil, og at hun ik­ke hav­de no­gen fy­si­ske ska­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.