Ny stjerne i ’ Ga­me of Thro­nes’

BT - - NYHEDER - Ma­ja Ha­gedorn Hansen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

SERIENYT

Der er godt nyt til fans af hit­se­ri­en ’ Ga­me of Thro­nes’.

Den er­far­ne fi lm­stjer­ne Max von Sy­dow har nem­lig tak­ket ja til en rolle i sjet­te sæ­son af HBO- se­ri­en, skri­ver En­tertain­ment We­e­kly på sin hjem­mesi­de.

Den svensk­fød­te stjerne, der har væ­ret med i alt fra kult­klas­si­ke­ren ’ Eksorci­sten’ til den kom­men­de ’ Star Wars’- fi lm, skal spil­le en vel­kendt rolle i se­ri­en - den treø­je­de ravn , der al­le­re­de duk­ke­de op i sæ­son fi re.

Her hjalp ka­rak­te­ren den lil­le Bran Stark til at ud­vik­le si­ne over­na­tur­li­ge ev­ner, men den treø­je­de ravn blev den­gang po­rtræt­te­ret af sku­e­spil- le­ren Stru­an Rod­ger.

Rav­nen så man dog ik­ke no­get til i sæ­son fem, hvis sid­ste af­snit for ny­lig løb over skær­men, men ka­rak­te­ren skal eft er si­gen­de spil­le en af­gø­ren­de rolle i den kom­men­de sæ­son, hvor ind­spil­nin­ger­ne al­le­re­de er i gang i Eu­ro­pa.

Tre sæ­so­ner end­nu

Hvor læn­ge, Max von Sy­dow skal spil­le med i ’ Ga­me of Thro­nes’, vi­des end­nu ik­ke. Men HBO- che­fen Mi­cha­el Lom­bar­do har iføl­ge Va­ri­e­ty med­delt, at se­ri­en af­slut­tes ef­ter mindst ot­te sæ­so­ner.

Lør­dag kom det i øv­rigt frem, at se­ri­en, der har få­et 24 Em­my- no­mi­ne­rin­ger, og­så får en an­den ken­dis på rol­le­li­sten. Der er iføl­ge En­tertain­ment We­e­kly ta­le om Ian McSha­ne, der blandt an­det er kendt fra tv- se­ri­en ’ De­adwood’.

Dan­ske Ni­ko­laj Co­ster- Wal­dau ( t. v.) har op­nå­et in­ter­na­tio­nal suc­ces i en af ho­ved­rol­ler­ne i ’ Ga­me of Thro­nes’. Nu får han sel­skab af sven­ske Max von Sy­dow. Fo­to: Afp

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.