Chris Chri­stie

BT - - NYHEDER -

Det

er gen­nem­snit­tet af ud­valg­te me­nings­må­lin­ger, som nat­ten mel­lem tirs­dag og ons­dag dansk tid af­gør, hvil­ke 10 nav­ne der skal del­ta­ge i den før­ste re­pu­bli­kan­ske kan­di­dat­de­bat på Fox News tors­dag. Ved re­dak­tio­nens af­slut­ning hav­de Fox ik­ke off ent­lig­gjort fel­tet, men her er de 10 re­pu­bli­kan­ske kan­di­da­ter, som iføl­ge Re­alClearPo­li­ti­cs lig­ger i top 10.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.