3,2%

BT - - NYHEDER -

Blandt

de kan­di­da­ter, som iføl­ge den­ne må­ling ik­ke kom­mer med, fi nder vi bl. a. tid­li­ge­re gu­ver­nør Ri­ck Per­ry, tid­li­ge­re se­na­tor Ri­ck San­torum, gu­ver­nør Bob­by Jin­dal, tid­li­ge­re HP- di­rek­tør Car­ly Fi­o­r­i­na, tid­li­ge­re gu­ver­nør Jim Gil­mo­re og se­na­tor Lind­sey Gra­ham.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.