Smuk­fest

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

FESTI­VAL

Der ek­si­ste­rer en sær­ligt varm for­bin­del­se mel­lem ame­ri­kan­ske Beth Hart og Dan­marks smuk­ke­ste festi­val. Og så­dan har det væ­ret, si­den hun op­t­rå­d­te i bø­ge­sko­ven før­ste gang.

Som BTs St­ef­fen Jun­ger­sen skrev den­gang:

» Så blev det lør­dag 7. au­gust 2004 på Dan­marks smuk­ke­ste festi­val i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.