Ot­te fe­de på Smuk­fest

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk Fo­to: AFP

KON­CER­TER

Her er ot­te bud på must see- kon­cer­ter på Smuk­fest. Fi­re, der kan gi­ve dig en over­ra­sken­de po­si­tiv op­le­vel­se. Og fi re ho­ved­nav­ne. Søn­dag sker der ik­ke me­get an­det end Shot­gun Re­vo­lu­tion og Dizzy Mizz Lizzy.

I DAG Prøv det: Tv- sce­nen Svend­sen med band. Over et par al­bum har Svend­sen mar­ke­ret sig som den dybt per­son­li­ge nor­di­ske co­un­try/ ame­ri­ca­na- san­ge­r­in­de, alt for få dan­ske­re ved, vi har.

Ken­der vi:

’ I want the heart’ I want the soul, I want con­trol, right now,’ syn­ger Bru­ce Springs­te­en. Med Beth Hart får man kun de to før­ste - i bred­for­mat. Og godt det sam­me.

TORS­DAG

kl. 13: Sig­ne Prøv det: P3- tel­tet kl. 21.15: The Boy That Got Away. Ryg­ter­ne ta­ler om en for­fri­sken­de po­tent trio, der li­ge­som f. eks. Go Go Ber­lin mos­ler løs i ker­nen af den op­rin­de­li­ge elek­tri­ske ro­ck. Ken­der vi: Bø­ge­s­ce­ner­ne kl. 23.45: Len­ny Kravitz. Det bli­ver en 90er- hit­pa­ra­de. Der er grund til håb om, at Len­ny le- ve­rer med cool­ness, over­skud og nær­vær. Det er go­de san­ge, og hans gu­i­tar kan me­re end de fl este.

FRE­DAG Prøv det: P3- tel­tet: 20.45: Scar­let Plea­su­re. Am­bi­tiøs dansk R& B med en fi n in­ter­na­tio­nal lyd og sta­dig en ude­fi ner­lig dansk char­me. ’ Un­der The Palm Tre­es’ og ’ Win­dy’ ly­der loven­de. Ken­der vi: Bø­ge­s­ce­ner­ne kl. 23.30: Chic fe­at. Ni­le Rod­gers. Han har det med at pop­pe op på stil­de­fi ne­ren­de pla­der: Chi­cs ’ Le Fre­ak’, Bowies ’ Let’s Dan­ce’, Ma­don­nas ’ Li­ke a Vir­gin’ og plud­se­lig Daft Punks ’ Get Lucky’. Ni­le spil­ler KUN hit på Bø­ge­s­ce­ner­ne. Funky fre­dag.

LØR­DAG Prøv det: Ryt­mes­ce­nen kl. 14.15: Pa­tri­ck Dor­gan.

Som sin ven Lukas Gra­ham en funky fæt­ter. Jeg har det, und­skyld mig, svært med Gra­hams en­gelsk. At døm­me eft er et par sing­ler syn­ger Dor­gan stil­rent og ube­svæ­ret i den soul­ful­de gen­re.

Ken­der vi: Beck. Se­ne­ste al­bum fra sid­ste år ’ Mor­ning Pha­se’ er et af hans bed­ste. Det lover godt for end­nu en va­ri­e­ret og le­ge­syg kon­cert med Beck.

Bø­ge­s­cer­ner­ne kl. 21.30:

Len­ny Kravitz er et af ho­ved­nav­ne­ne på Smuk­fest i år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.