Mrs. Co­nel­ly

BT - - TV - KO­ME­DIE 10: 45 16: 35 13: 30 15: 00 22: 45 21: 00 01: 55- 05: 25 07: 35 09: 05 18: 05 19: 25

Newy­or­ker­ne Alex og Nan­cy er et ungt par, som er bå­de lyk­ke­li­ge og suc­ces­ri­ge. Det ene­ste, de li­ge står og mang­ler, er en drøm­me­bo­lig i Brook­lyn. Men og­så på det punkt sy­nes de nu at bli - ve til­s­milet af l yk­ken, da de op­spo­rer en at­trak­tiv og vel­be­lig­gen­de lej­lig­hed i to eta- ger. Op­tændt af op­ti­mi­sti­ske for­vent­nin­ger til de­res fæl­les frem­tid i de­res drøm­me­bo­lig fl yt­ter Alex og Nan­cy ind. Kort eft er de er fl yt­tet ind, må de san­de, at de­res over­bo, den til­sy­ne­la­den­de så el­ske­li­ge gam­le mrs. Con­nel­ly, er i stand til at for­vand­le en­hver bo­lig­drøm til et sandt ma­re­ridt. Mrs. Con­nel­ly el­sker at se fj ern­syn med lydsty rken på fuld kraft samt at øve sig på sit blæ­se­rin­stru­ment! Alt det­te fungerer ik­ke op­ti­malt for Alex, der er for­fat­ter og ar­bej­der på høj­tryk for at fær­dig­gø­re sin se­ne­ste ro­man, og des­u­den bli­ver han for­sty rret i ti­de og uti­de af over­bo­ens man­ge, uri­me­li­ge krav om hjælp og tje­ne­stey­del­ser. Da Nan­cy mi­ster sit job, og nu og­så er tvun­get til at leve med fru Con­nel-

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: ly døg­net rundt, for­vand­les det un­ge pars fru­stra­tio­ner snart til mor­de­ri­ske fan­ta­si­er om at gø­re den gam­le dame kold! ( Ka­nal 4)

( T) Tri­bu­te to a Bad Man. Amr. western fra 1956. ( T) Hvor var du, da ly­set gik ud?. Amr. ko­me­die fra 1968. April i Pa­ris. Amr. mu­si­cal fra 1952.

( T) Grand Prix. Amr. dra­ma fra 1966. ( T) Et kon­ge­ligt bryl­lup. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1951. Apa­chedræ­ber­ne. Ame­ri­kansk western fra 1968.

( T) The Secret Part­ner. En­gelsk krimi fra 1961. ( T) Ven­ge­an­ce Val­ley. Ame­ri­kansk western fra 1951. ( T) Præ­ri­ens sor­te ryt­ter. Ame­ri­kansk western fra 1941. ( T) Shaft i Afri­ka. Ame­ri­kansk actionfilm fra 1973. ( T) Ry­ans dat­ter. En­gelsk ro­man­tisk dra­ma fra 1970. Nat- tv.

Alex ( Ben Stil­ler) og Nan­cy ( Drew Bar­ry­mo­re) har fun­det de­res drøm­me­lej­lig­hed, men den æl­dre dame, der bor oven­på, gør li­vet surt for det un­ge par.

Fo­to: SBS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.