’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mie Ø. Ni­el­sen

Jeg dør lidt i mi­ne ben til sidst, kan jeg godt mær­ke, men el­lers er jeg godt til­freds

Al­le­re­de som 14- årig var Mie Ø. Ni­el­sen i 2011 med til et VM. Her var den un­ge pi­ge dog langt fra en fi­na­le­plads, men fi­re år ef­ter stod hun i den. En stor op­le­vel­se, sær­ligt for­di det end­te en me­dal­je om hal­sen.

» Det er det helt klart. Det er en præ­sta­tion i sig selv. Jeg er ba­re glad for, jeg kom på po­di­et. «

Hur­tigt tilbage i balj­en

Hav­de hun haft me­re at sky­de med på de sid­ste 50 me­ter, kun­ne det end­da væ­re ble­vet den helt store tri­umf for Aal­borg- pi­gen. Halvvejs igen- nem fi­na­len før­te hun, men så an­greb mæl­ke­sy­ren, og så gik au­stra­li­er­ne Ma­di­son Wil­son og Emily Se­e­bo­hm for­bi hen­de. Sidst­nævn­te tog gul­det i ti­den 58.26 - seks tien­de­de­le hur­ti­ge­re end dan­ske­ren.

» Mi­ne ben kun­ne ba­re ik­ke me­re, men det er dej­ligt at få en bron­ze­me­dal­je. Især

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.