’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Sa­ra Slott Pe­ter­sen

Det er dybt fru­stre­ren­de, når no­gen vil sny­de os, der ar­bej­der se­ri­øst og sten­hårdt for at op­nå vo­res resultater og po­di­e­plad­ser på fair vis

Ef­ter Spartas gal­la på at­le­tik­kens na­tio­nalsta­dion og we­e­ken­dens DM i Aar­hus er hun klar til me­dal­je­kam­pen ved VM 22.- 30. au­gust i ’ Fug­le­re­den’, det olym­pi­ske sta­dion i Bei­jing.

Vig­tig om­ta­le

BT har talt med en top­mo­ti­ve­ret og fo­ku­se­ret at­le­tikpi­ge med kla­re hold­nin­ger. Ik­ke mindst til sin egen suc­ces og den op­mærk­som­hed, det med­fø­rer.

» Jeg kan godt mær­ke, der er sket me­get på det se­ne­ste. Te­le­fo­nen rin­ger he­le ti­den, og det er okay. Det er en del af ga­met. Virak­ken og me­die- in­teres­sen er over­væl­den­de. At op­træ­de i en po­si­tiv sam- men­hæng er kun fedt. At­le­ter på eli­te­plan og pres­sen har brug for hin­an­den.

Om­ta­len kan hjæl­pe med

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.