1,87

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Club Brüg­ge er pi­sket frem før el­ler si­den i kam­pen eft er ne­der­lag 2- 1 i At­hen, og der er da og­så lagt i ov­nen til en ny må­l­fest. Club Brüg­ge har nem­lig solgt sin stjer­ne­ke­e­per Matt Ry­an til Valencia, og det har eft er­ladt dem med Zul­teWa­re­gems re­ser­ve­ke­e­per i de sid­ste tre sæ­so­ner i form af Sé­ba­stien Bruzze­se imel­lem stæn­ger­ne - og hol­dets de­fen­siv har da og­så set skrø­be­lig ud i de før­ste kam­pe i den nye sæ­son. Mod­sat har de mas­ser af off en­siv kva­li­tet, og da kam­pen først kan gå i stå ved 2- 1 til Brüg­ge, vir­ker mini­mum tre mål in­ter­es­sant.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.