2,45

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den­ne træ­nings­tur­ne­ring er ik­ke no­get, som Chel­sea bru­ger spe­ci­elt me­get ener­gi på, og man har da hel­ler ik­ke vun­det en ene­ste af de tre kam­pe så langt i tur­ne­rin­gen. Nu er man godt nok hjem­me på Stam­ford Brid­ge, men med Com­mu­ni­ty Shield i søn­dags mod Ar­se­nal i hvad der var en hård kamp og pre­mi­e­re i Pre­mi­er League al­le­re­de lør­dag vil det un­dre me­get, hvis Chel­sea gi­ver stjer­ner­ne spe­ci­elt me­get spil­le­tid i det­te op­gør. Fi­o­ren­ti­na star­ter først tur­ne­ring om 18 da­ge, så de kan til­la­de sig at stille i stær­ke­ste op­stil­ling, og slog Bar­ce­lo­na se­ne­st.

Od­dset er fun­det hos Par­ty Bets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.