Cir­kus Lom­borg

BT - - DEBAT -

Bjørn Lom­borg me­ner, at men­ne­ske­skab­te kli­ma­for­an­drin­ger ik­ke er et pro­blem, det be­ta­ler sig at gø­re no­get ved. Det bud­skab er kli­ma­mi­ni­ster Lars Chr. Lil­le­holt vil­lig til at be­ta­le Lom­borg for at spre­de. Lil­le­holt sy­nes at over­se den ind­ly­sen­de li­be­ra­le løs­ning: At la­de mar­ke­det be­ta­le for Lom­borg. Det gør mar­ke­det al­le­re­de. Li­ge­som mar­ke­det gør for an­dre cir­kus­fo­re­stil­lin­ger.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.