Ka­os- boss med slips

BT - - NYHEDER -

Ka­o­spi­lo­ter­ne, der har le­vet en om­tum­let til­væ­rel­se, har fun­det en ny for­mand for be­sty­rel­sen. Det bli­ver en mand med lang for­tid hos Grund­fos, Kim Kla­strup, der tid­li­ge­re på året stop­pe­de som bran­ding­di­rek­tør ef­ter 25 år i for­skel­li­ge le­derjob.

Ud­dan­nel­sen, der slår sig op som et in­ter­na­tio­nalt og kre­a­tivt bud på en skole ret­tet mod er­hvervs­li­vet, fo­ku­se­rer især på le­del­se og iværk­sæt­te­ri. Ka­o­spi­lo­ter­ne kan næ­ste år fejre 25 års ju­bilæum og blev i sin tid grund­lagt af fol­ke­tings­med­lem for Al­ter­na­ti­vet Uf­fe El­bæk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.