Bar­bies skæb­ne uvis

BT - - NYHEDER -

Bar­bie, Hot Whe­els og My Litt­le Po­ny har i åre­vis væ­ret fast in­ven­tar på øn­ske­li­ster­ne, men om de fort­sat står på dan­ske hyl­der ef­ter nytår, er uklart, skri­ver Bør­sen. År­sa­gen er Top- Toys luk­ning af gros­sistvirk­som­he­den Nor­star, som for­hand­ler duk­ker­ne. Der­for mang­ler bl. a. Dansk Su­per­mar­ked, Coop og Le­gekæ­den Bar­bie- duk­ker ef­ter nytår.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.