Sø­ren Ra­sted

BT - - NYHEDER -

I 2007 dan­ne­de Sø­ren Ra­sted po­p­duo­en Hej Ma­te­ma­tik med sin nevø Ni­co­laj Ra­sted. De­res de­butal­bum fra 2008, ’ Vi bur­de ses no­get me­re’, fød­te sing­ler som ’ Gym­na­stik’, ’ Cen­ter­pu­b­ben’ og ’ Wal­k­mand’. I marts 2009 gik de­butal­bum­met plat­in.

I 2008 blev Aqua gen­dan­net. Gen­dan­nel­sen med­før­te i før­ste om­gang en tur­né på 25 kon­cer­ter hen over som­me­ren.

Hej Ma­te­ma­tik ud­send­te sit an­det al­bum ’ Alt går op i 6’ i fe­bru­ar 2010, der end­nu en gang fik ban­det til at gå til tops på hit­lis­ter­ne med ’ Par­ty i Provin­sen’ og ’ Ma­ski­ner­ne’.

Ra­sted la­ve­de i 2012 film­mu­sik­ken til Jo­nat­han Spangs de­but­film ’ Ta­lent­ty­ven’ in­klu­si­ve san­gen ’ Jo- Ann’, som blev no­mi­ne­ret til Årets sang til Ro­bert­fe­sten 2013. I 2014 var Sø­ren Ra­sted dom­mer på ’ Pop­stars’, der blev re­lan­ce­ret på Ka­nal 5.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.