Le­ne Ny­strøm

BT - - NYHEDER -

Ny­strøm gif­te­de sig i 2001 med Aqua- med­lem­met Sø­ren Ra­sted. Sam­men har de bør­ne­ne In­dia ( 2004) og Bil­ly ( 2006).

Ef­ter Aquas op­løs­ning i 2001 be­gynd­te hun en kort so­lo­kar­ri­e­re.

I 2009 spil­le­de hun en af ho­ved­rol­ler­ne i Ole Bor­nedals ’ Fri os fra det on­de’ og se­ne­re sam­me år i den nor­ske actionfilm ’ Svik’. Hun var co­ach på de to før­ste sæ­so­ner af TV 2’ s sang­kon­kur­ren­ce ’ Voi­ce – Dan­marks stør­ste stem­me’ i 2011 og 2012. I 2013 var Le­ne Ny­strøm co­ach i den nor­ske ud­ga­ve af pro­gram­met. Hun skal næ­ste år med­vir­ke i mu­si­ca­len ’ Hair­spray’, der skal spil­les i Ti­vo­lis kon­cert­sal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.