Claus Nor­re­en

BT - - NYHEDER -

Da Aqua gik i op­løs­ning ind­led­te Claus Nor­re­en et sam­ar­bej­de med Sø­ren Ra­sted som pro­du­cer, blandt an­det på pro­jek­tet ’ La­zy Boy’. Han har des­u­den kom­po­ne­ret mu­sik­ken til fo­re­stil­lin­gen ’ Lan­det’ på Te­a­ter Be Blunt. Claus Nor­re­en bo­sat­te sig en over­gang i Lon­don.

I 2011 ud­gav Aqua sit tred­je stu­de­al­bum ’ Me­ga­lo­ma­nia’, som Nor­re­en pro­du­ce­re­de og skrev sam­men med Sø­ren Ra­sted. Her­fra fik sing­ler­ne ’ How R U Do­in’?’ og ’ Play­ma­te to Jesus’ størst suc­ces, og blev beg­ge cer­ti­fi­ce­ret guld.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.