Kon­gen af Hol­lywood

BT - - NYHEDER - Jep­pe Pe­der­sen jepp@ bt. dk

HOL­LYWOOD

Ro­bert Jo­hn Dow­ney Jr. – bed­re kendt som To­ny Stark fra Mar­vels su­per­hel­te­fi lm Iron Man – er ver­dens bedst be­tal­te sku­e­spil­ler.

Det vi­ser en ny li­ste fra pen­ge­ma­ga­si­net For­bes.

Den 50- åri­ge stor­char­mør sid­der for tred­je år i træk på Hol­lywoods tro­ne med en svim­len­de år­sind­tægt på 80 mil­li­o­ner dol­lar – hvad der sva­rer til den net­te sum af ba­re 547 mil­li­o­ner kro­ner.

Det er Ro­bert Dow­ney Jr.’ s hø­je­ste årsløn no­gen­sin­de og knap 35 mil­li­o­ner kro­ner hø­je­re end sid­ste år.

» Da de la­ve­de Iron Man- fi gu­ren, un­der­skrev han en aft ale, hvor han tje­ner en pro­cent­del af, hvad fi lmen ind­tje­ner. Og de fi lm bli­ver ved med at tje­ne pen­ge. Hver ene­ste gang, der kom­mer en ny Iron Man- fi lm, be­gyn­der de gam­le at sæl­ge igen på strea­m­ing- tje­ne­ster, og dvd osv. Han har højst sand­syn­ligt få­et skre­vet ind i sin kon­trakt med Mar­vel, at hver ene­ste gang, To­ny Stark bli­ver nævnt, så bli­ver han kom­pen­se­ret. Det er det, der gør, at han tje­ner så man­ge pen­ge, « si­ger fi lmjour­na­list Sø­ren Høy.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.