Nu må in­der­ne se po­r­no igen

BT - - NYHE­DER -

Myn­dig­he­der­ne i In­di­en har be­slut­tet at op­hæ­ve et for­bud mod 857 po­r­no­gra­fi­ske webs­i­der, skri­ver BBC.

Op­hæ­vel­sen sker, ef­ter blo­ka­den af si­der­ne har ud­løst et ra­ma­skrig på de so­ci­a­le me­di­er.

Blandt de pro­teste­ren­de var fle­re frem­træ­den­de po­li­ti­ke­re, og nu har lan­dets in­for­ma­tions- og tek­no­lo­gi­mi­ni­ster Ravi Shankar Pra­sad be­slut­tet at op­hæ­ve for­bud­det. Han har dog sam­ti­dig til­ken­de­gi­vet, at sider med bør­ne­por­no sta­dig er om­fat­tet af for­bud­det.

Re­ge­rin­gen øn­sker ik­ke at bli­ve set som en, der un­der­tryk­ker me­di­er. BNB

In­di­en op­hæ­ver et for­bud mod 857 po­r­no­gra­fi­ske webs­i­der ef­ter pro­te­ster og ra­ma­skrig på de so­ci­a­le me­di­er.

Mo­del­fo­to: Flem­m­ing Krogh

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.