Uskarp stan­dup- ko­me­die

BT - - KULTUR -

FILM

’ Co­me­ba­ck’ KO­ME­DIE ** ****

’ Co­me­ba­ck’ er Na­tasha Art­hys før­ste fi lm i ot­te år, og det hav­de væ­ret skønt, hvis den le­ve­de op til sin ti­tel. Men ’ Co­me­ba­ck’ er en ujævn om­gang. Pro­ble­met lig­ger især i ma­nuskrip­tet, der ru­di­men­tært be­væ­ger sig fra a til b uden ner­ve el­ler over­ra­skel­ser.

Ik­ke skarp nok

’ Co­me­ba­ck’ er ik­ke skarp nok til at spid­de den dan­ske co­me­dy- sce­ne, hvad der el­lers kun­ne væ­re in­ter­es­sant at se. Den er ik­ke sjov nok til at bli­ve en ko­me­die om 40- åri­ge dren­ge­rø­ve, der næg­ter at bli­ve voks­ne. Og den er for slap i ka­rak­te­rer­ne til at bli­ve et familiedrama, man kan fø­le no­get for.

Tho­mas er en­ty­digt teg­net som et fal­le­ret nul, der kæ­ver guld­ba­je­re og in­tet har at mi­ste ved at væl­ge sin dat­ter. Vi får sim­pelt­hen ik­ke for­nem­mel­sen af, at der er nok på spil.

En ko­me­die, der ik­ke er sær­lig sjov. Et fe­el­go­od-dra­ma, der ik­ke be­væ­ger os. Et co­me­ba­ck, der al­drig ind­fri­es. Læs he­le an­mel­del­sen

på bt. dk

An­ders W. Bert­hel­sen spil­ler stan­dup­pe­ren Tho­mas Vangs i Na­tasha Art­hy’s før­ste film i ot­te år. Fo­to: Nor­disk Film

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.