Alt an­det end per­fekt ’ Pitch Per­fect 2’

BT - - KULTUR - Bir­git­te Lorentzen bt. dk

FILM

’ Pitch Per­fect 2’ KO­ME­DIE ** ****

Men skal nok væ­re ual­min­de­lig glad for a cap­pel­la sang for at bli­ve ba­re en lil­le smu­le for­ført af Pitch Per­fect 2 – som ba­re ik­ke er no­gen sær­lig god 2’ er: Et tyndt ma­nuskript, der er skidt for­løst, over­spil­let, ska­bet, ro­det og ik­ke sær­lig mor­somt.

Skal op­træ­de for Oba­ma

Kort for­talt hand­ler fi lmen om pi­ger­ne i ’ The Bar­den Bel- las’, som bru­ger al de­res col­le­ge­tid på at syn­ge a cap­pel­la og er he­le tredob­bel­te ame­ri­kan­ske me­stre! Da de skal op­træ­de for sel­ve­ste præ­si­dent Oba­ma, går det galt. ’ Tyk­ke Amy’s tri­kot rev­ner i ba­gen – uh- ha- da- da! Som straf bli­ver pi­ger­ne diskva­li­fi ce­ret fra al­le ame­ri­kan­ske a cap­pel­la kon­kur­ren­cer, men sjovt nok må de ger­ne del­ta­ge i VM, som det­te år skal afh ol­des i København.

Her er de op­pe mod nog­le rig­tig æk­le ty­ske­re – med vo­res egen Bir­git­te Hjort Sø­ren­sen som über­led tysk a ca­pel­la- for­san­ger. Bir­git­te Hjort Sø­ren­sen er me­re syn­lig, men desvær­re i en tynd rolle.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.