LANGSKUDDEDENSIKRE DEN FAVORABLE T

BT - - SPORT AVIS -

EU­RO­PA LEAGUE KVAL., KLOK­KEN 20: 05 UN­DER 2,5 MÅL I KAM­PEN EU­RO­PA LEAGUE KVAL., KLOK­KEN 19: 00 STRØMS­GOD­SET VIN­DER KAM­PEN

Brøndby skal i aft en for­sø­ge at gen­rej­se sig i Eu­ro­pa League oven­på en hi­sto­risk dår­lig Su­per­liga- sæ­son­start med tre ne­der­lag i træk.

Cypri­o­ti­ske Omo­nia Ni­co­sia er i før­ste om­gang mod­stan­de­ren, det skal gå ud over i re­tu­ro­p­gø­ret i kva­li­fi ka­tio­nen til Eu­ro­pa League- grup­pe­spil­let.

Eft er 0- 0 i før­ste op­gør på Brøndby Sta­dion er al­le mu­lig­he­der for avan­ce­ment sta­dig åb­ne for Brøndby, men det lig­ner en ny blå- gul fi asko, hvis man spør­ger Dan­ske Spil - i hvert fald har de Omo­nia som fa­vo­rit­ter til at gå vi­de­re i odds 1,65, mens Brøndby- avan­ce­ment gi­ver odds 2,10.

» Brøndby er in­de i en ge­val­dig spil­le­mæs­sig kri­se. Spil­let fungerer helt åben­lyst ik­ke. Det­te skal der hur­tigst mu­ligt ret­tes op på, hvis Brøndby ik­ke skal bli­ve ramt end­nu me­re på selv­til­li­den, « si­ger od­ds­sæt­ter Jan Tri­er hos Dan­ske Spil.

EU­RO­PA LEAGUE KVAL., KLOK­KEN 18: 00 FØR­STE HALV­LEG EN­DER 0- 0

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.