2,60

BT - - SPORT AVIS -

Før­ste kamp i Brøndby blev en chan­ce­fat­tig aff ære, som da og­så end­te uden mål, og det lig­ner og­så en af­ven­ten­de ind­led­ning på re­tur­kam­pen. Dels er der 31 gra­der ved kamp­start, hvil­ket næ­sten ik­ke kan und­gå at sæn­ke tem­po­et i kam­pen, og dels vi­ste Brøndby i ude­kam­pen mod Beroe, at de ev­ner at spil­le på et re­sul­tat på frem­med græs i Eu­ro­pa, hvor de holdt bul­ga­rer­ne fra chan­cer, og Omo­nia vil gi­vet­vis og­så væ­re ban­ge for at få et mål imod og må der­for og­så for­modes ik­ke at kom­me blæ­sen­de fra start. Det lig­ner 0- 0 ved pau­sen.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.