1,75

BT - - SPORT AVIS -

På trods af 90 mi­nut­ter i over­tal mod PAOK, der fi k Mi­gu­el Vi­tor ud­vist al­le­re­de eft er tre mi­nut­ters spil, lyk­ke­des det ik­ke Spartak Tr­na­va at ska­be no­get, der min­de­de om en stor chan­ce i det før­ste op­gør. PAOK vandt end­da kam­pen med 1- 0 og kan nu ta­ge til Slovaki­et for at for­sva­re sin fø­ring. Græker­ne går tra­di­tio­nelt me­get de­fen­sivt til værks på frem­med græs, hvil­ket sta­ti­stik­ken og­så un­der­byg­ger. 16 af de sid­ste 22 ude­kam­pe i Eu­ro­pa League er endt med mak­si­malt to scor­in­ger, så be­ta­lin­gen på få mål i kam­pen ser gan­ske fri­sten­de ud.

Od­dset er fun­det hos Par­ty Bets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.