2,15

BT - - SPORT AVIS -

Strøms­god­set le­ve­re­de en god­kendt ind­sats i Kro­a­tien, men end­te med at luk­ke et dumt mål ind i over­ti­den så man tab­te kam­pen med 2- 0. Nu har man dog for­del af kunst­græs og mar­kant mil­de­re tem­pe­ra­tu­rer hjem­me i Dram­men, og Ha­j­duk Split har på in­gen må­de im­po­ne­ret på frem­med græs i de to fo­re­gå­en­de Eu­ro­pa Le­agu­e­kam­pe, der er endt med et 2- 3 ne­der­lag til Ko­per og 1- 1 mod upå­ag­te­de, esti­ske Sil­lamäe Ka­lev. Kro­a­ter­ne le­ver med ne­der­lag på ek­sem­pel­vis 0- 1, 1- 2 og 1- 3, så her skal der væ­re fi n spil­vær­di på nord­mæn­de­ne.

Od­dset er fun­det hos Par­ty Bets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.