Sø­ren Ry­ge præ­sen­te­rer: Det bed­ste fj er­kræ

BT - - TV -

DO­KU­MEN­TAR Kyl­lin­ger, kal­ku­ner, ænder og gæs. Øko­lo­gi­ske selv­føl­ge­lig. Med et godt liv, in­den de bli­ver slag­tet. Sø­ren Ry­ge har be­søgt en av­ler, der la­ver det bed­ste fj er­kræ, og det var en for­nø­jel­se. DR1 kl. 20.30

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.