LIGA­LANDS­HOLD DROP­PES

30. ok­to­ber 2014:

BT - - INTERN SPLID I DBU -

Af spa­re­hen­syn sløj­fer DBU den sæd­van­li­ge liga­lands­hold­s­tur i ja­nu­ar. Pri­o­ri­te­rin­gen får kri­tik af bå­de Mor­ten Ol­sen og as­si­stent Pe­ter Bon­de. DBUs for­mand, Jes­per Møl­ler, kal­der i et brev til DBUs re­præ­sen­tant­skab, den off ent­li­ge kri­tik for uac­cep­ta­bel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.