IN­GEN ER FRE­DET

8. novem­ber 2014:

BT - - INTERN SPLID I DBU -

Claus Bretton- Meyer tæn­der op un­der Mor­ten Ol­sens sæ­de for­ud for EM- kval­kam­pen mod Ser­bi­en: » Det er ik­ke utæn­ke­ligt at fy­re no­gen. Det kan ske med dags var­sel, så det er ik­ke utæn­ke­ligt for no­gen, « si­ger han til Po­li­ti­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.