GLEMT IN­VI­TA­TION

27. fe­bru­ar 2015:

BT - - INTERN SPLID I DBU -

Mor­ten Ol­sen, Pe­ter Bon­de og Jess Thorup får in­gen in­vi­ta­tion til DBUs ’ Dansk Fod­bold Award’-show. DBUs kom­mu­ni­ka­tions­chef, Jakob Høy­er, und­skyl­der og for­kla­rer epi­so­den med, at der er sket en ad­mi­ni­stra­tiv fejl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.