GRÆN­SE­KON­TROL

BT - - NYHEDER -

Her bli­ver der vir­ke­lig bal­la­de. DF vil ha­ve øget græn­se­kon­trol. Der be­hø­ver ik­ke nød­ven­dig­vis at væ­re en kon­kret græn­se­bom, men der skal væ­re et fy­sisk an­læg, hvor tol­de­re kan la­ve stikprø­ve­kon­trol. Men Ven­stre bry­der sig slet ik­ke om det, og det gør vo­res na­bo­lan­de hel­ler ik­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.