UD­LÆN­DIN­GE

BT - - NYHEDER -

DF vil pres­se Ven­stre så langt som over­ho­ve­det mu­ligt med at stram­me ud­læn­din­ge­lov­giv­nin­gen. Selv kon­ven­tio­ner­ne kan ud­for­dres. DF vil ha­ve et ser­vi­ce­tjek af, hvor­dan de bli­ver for­tol­ket.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.