SUND­HED

BT - - NYHEDER -

Sund­heds­sek­to­ren skal for­bed­res straks, bl. a. med en ek­stra mil­li­ard til sund­hed, li­ge­som der og­så skal gi­ves en øre­mær­ket mil­li­ard til at for­bed­re for­hol­de­ne for de æl­dre. Alt i sund­heds­sek­to­ren skal styr­kes, og­så ud­dan­nel­sen og bed­re hjælp til f. eks. de­men­te og psy­kisk sy­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.